ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Obnovení provozu mateřské školy

Více zde

Nejdůležitější informace k obnovení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude znovu obnoven od pondělí 25. 5. 2020. Vzhledem k pokračujícím Mimořádným opatřením k ochraně před COVID-19 je nutné ze strany zákonných zástupců dodržování následujících pravidel a opatření.

Zákonný zástupce dítěte je povinen vyjádřit zájem o docházku do mateřské školy do 18. 5. 2020 zprávou přes školní informační systém Edookit.

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce přihlášeného dítěte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz příloha.
Tento formulář je možné podepsat před vstupem do školy, bude připraven v listinné podobě.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak dětí a jejich rodinných příslušníků doporučujeme zvážit, zda je nutné umístění dítěte do kolektivu.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Upozornění:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykáže některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci neprodleně kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.
Bližší informace k organizaci předškolního vzdělávání a další potřebné souvislosti budou sděleny zákonným zástupcům před nástupem dětí do mateřské školy prostřednictvím školního informačního systému Edookit.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni se řídit metodikou vydanou MŠMT – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, která je přílohou.

Přílohy

MŠ.pdf

MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

Čestné-prohlášení.pdf

Čestné-prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,23 kB
Datum vložení: 7. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2020 21:45
Autor:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor