ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Obnovení provozu základní školy pro žáky 1. stupně

Informace zde

Nejdůležitější informace k obnovení provozu základní školy pro žáky 1. stupně

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků je dobrovolná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Zákonný zástupce je povinen učinit oznámení o docházce svého dítěte nejpozději 

do 18. 5. 2020 přes školní informační systém Edookit v anketě, kterou zašlou třídní učitelé v pondělí 11. 5. 2020. Připomínáme, že dítě, které nenastoupí v řádném termínu,tj.  25. 5. 2020, nebude moci být dodatečně zařazeno do školní skupiny.

Při nástupu do školy (první den) předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz příloha.
Tento formulář je možné podepsat zákonným zástupcem před vstupem žáka do školy, bude připraven v listinné podobě. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žákovi do základní školy umožněn.
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o jeho účasti v základní škole s tímto vědomím.

Upozornění:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák v průběhu pobytu ve škole vykáže některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci neprodleně kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

 Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni zaměstnanci i žáci budou nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dojde k bližšímu kontaktu musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen první den při nástupu do školy. Opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy a také vyloučení ze skupiny.

Složení skupin se stanoví předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině je 15. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci, pravděpodobně asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD, učitelé budou nadále pokračovat v distanční výuce.

Škola bude otevřena od 7:00 hod. do 16:00 hod. Ranní družina nebude poskytována. Výuka tělesné výchovy není možná.

Školní stravování bude poskytováno dle místních podmínek a počtu přihlášených žáků.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni se řídit metodikou vydanou MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, která je přílohou.

Bližší informace k organizaci vzdělávacích aktivit a další potřebné souvislosti budou sděleny zákonným zástupcům před nástupem žáků do školy prostřednictvím školního informačního systému Edookit.

Přílohy

ZŠ-.pdf

ZŠ-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 978,97 kB

Čestné-prohlášení.pdf

Čestné-prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,23 kB
Datum vložení: 7. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2020 13:37
Autor:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor