ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Organizace dne

6.15 – 8.00 hod.

 • scházení dětí
 • ranní hry dle volby a přání dětí

8.00- 9.45 hod.  

 • motivace a plánování denních činností
 • vzájemné sdělování zážitků
 • ranní cvičení, hygiena, svačina
 • didakticky cílené činnosti – řízené i spontánní hry, skupinové i individuální
 • jazykové chvilky, smyslové a námětové hry
 • pokračování v ranních činnostech
 • hry dle volby a přání dětí

9.45 – 12.15 hod.     

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • hygiena, oběd

12.15- 14.00 hod.      

 • hudební chvilka, čtení nebo  vyprávění pohádek
 • odpočinek

14.00- 16.15 hod.

 • hygiena, svačina
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • individuální práce s dětmi
 • předávání dětí rodičům

Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo si zajít na WC.

Hlavní řízená činnost může probíhat i na zahradě či mimo prostory MŠ, je-li v plánu např. vycházka či výlet (v souladu s ŠVP). Součástí dopoledních činností jsou i divadelní a hudební představení.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

O naší škole

O naší škole

 

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. Jeho syn se v roce 1788 za dobu čtyř neděl vyučil na hlavní škole v Chrudimi a Pardubicích, kde získal vysvědčení jako zkoušený učitel. Od té doby on zastával v obci funkci učitele.

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834.