ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Organizace dne

6.15 – 8.00 hod.

 • scházení dětí
 • ranní hry dle volby a přání dětí

8.00- 9.45 hod.  

 • motivace a plánování denních činností
 • vzájemné sdělování zážitků
 • ranní cvičení, hygiena, svačina
 • didakticky cílené činnosti – řízené i spontánní hry, skupinové i individuální
 • jazykové chvilky, smyslové a námětové hry
 • pokračování v ranních činnostech
 • hry dle volby a přání dětí

9.45 – 12.15 hod.     

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • hygiena, oběd

12.15- 14.00 hod.      

 • hudební chvilka, čtení nebo  vyprávění pohádek
 • odpočinek

14.00- 16.15 hod.

 • hygiena, svačina
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • individuální práce s dětmi
 • předávání dětí rodičům

Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje, vody nebo si zajít na WC.

Hlavní řízená činnost může probíhat i na zahradě či mimo prostory MŠ, je-li v plánu např. vycházka či výlet (v souladu s ŠVP). Součástí dopoledních činností jsou i divadelní a hudební představení.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor