ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Úplata za vzdělání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   

  • podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.
  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 se stanoví výpočtem z průměrných neinvestičních nákladů na dítě v minulém kalendářním roce, je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Upřednostňuje se bezhotovostní převod na účet ZŠ, ve výjimečných případech lze uhradit částku hotovostně u třídních učitelek v MŠ v určené dny
  • Celodenní docházka dítěte činí 450,- Kč za měsíc.
  • Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.
  • Od úplaty může být osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, anebo vykonává pěstounskou péči. V těchto případech musí zákonný zástupce doložit tuto skutečnost. Dokladem vydaným orgánem státní sociální podpory a písemně požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.
  • Úplata může být ve výjimečných případech z rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ snížena.
  • V prázdninovém měsíci, kdy bude škola celý měsíc uzavřena, se úplata se nehradí.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor