ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Úplata za vzdělání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   

  • podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.
  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 se stanoví výpočtem z průměrných neinvestičních nákladů na dítě v minulém kalendářním roce, je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Upřednostňuje se bezhotovostní převod na účet ZŠ, ve výjimečných případech lze uhradit částku hotovostně u třídních učitelek v MŠ v určené dny
  • Celodenní docházka dítěte činí 300,- Kč za měsíc.
  • Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.
  • Od úplaty může být osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, anebo vykonává pěstounskou péči. V těchto případech musí zákonný zástupce doložit tuto skutečnost. Dokladem vydaným orgánem státní sociální podpory a písemně požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.
  • Úplata může být ve výjimečných případech z rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ snížena.
  • V prázdninovém měsíci, kdy bude škola celý měsíc uzavřena, se úplata se nehradí.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

O naší škole

O naší škole

 

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. Jeho syn se v roce 1788 za dobu čtyř neděl vyučil na hlavní škole v Chrudimi a Pardubicích, kde získal vysvědčení jako zkoušený učitel. Od té doby on zastával v obci funkci učitele.

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834.