ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Granty a projekty

Prosetínská škola je bezbariérová

   Také na naší škole se snažíme integrovat tělesně postižené děti do běžného života a přirozeného sociálního prostředí, začleňovat je mezi zdravé vrstevníky a umožnit jim tak prožít krásné školní období se svými kamarády.

    Výraznou komplikací k úspěšné integraci žáků je bariérové prostředí naší školy i škol v blízkém okolí. Bezbariérový přístup pomáhá vyřešit např. schodolez s obsluhou určený pro přepravu standardních mechanických invalidních vozíků po schodišti, které staví před vozíčkáře nepřekonatelné překážky a znemožňuje jim jejich mobilitu. U zdravotně postižených dětí vykonává toto zařízení takovou službu, která je přiblíží ke kvalitě života zdravých osob.  

    Abychom mohli do naší školy integrovat tělesně postižené žáky, požádali jsme tedy Nadaci Charty 77 Konto BARIÉRY o finanční příspěvek na zakoupení tohoto zařízení. Naší žádosti bylo vyhověno a Rada nadace nám schválila finanční částku 100 000,00 Kč.

Další finanční příspěvky: Obecní úřad Prosetín – 30 000,00 Kč; Obecní úřad  Mrákotín – 7 000,00Kč; Obecní úřad Tisovec – 15 000,00 Kč; Obecní úřad Leštinka – 5 000,00 Kč a Mikroregion Skutečsko – Ležáky 5 000,00 Kč.

Schodolez zajistí našim žákům snadnější přístup do mateřské a základní školy i do školní družiny.

Všem dárcům děkujeme.


1

2

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 51 (2014 – 2015)

Informace zde

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56 (2014 – 2015)

Informace zde

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 57 (2015)

Informace zde

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu „EU peníze školám“ (2012 – 2014)

Informace zde

Program „Školní mléko“ (2004 – trvá)

Projekt „Finanční gramotnost“

V rámci výuky finanční gramotnosti na školách přijal pozvání na naši školu p. Martin Hájek, oblastní ředitel OVB Allfinanz, a.s., který proškolil naše žáky v oblasti financí.

Projekt „Naší mládeži II“ (2019 – 2021)

Informace zde

Projekt „Naší mládeži“ (2017 – 2019)

Informace zde

Projekt „Ovoce do škol“ (2009 – trvá)

Projekt „Sportuj ve škole“ (2017 – trvá)

Informace zde

Projekt „Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ“ (2017 – 2019)

Informace zde

Projekt „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách ZŠ“ (2010 – 2013)

Projekt „Učení může být příjemnou hrou“ (2007 – 2013)

Projekt „Umět a znát víc – kvalitněji do života“ (2010 – 2012)

Projekt „Umět a znát víc II“ (2012 – 2015)

Informace zde

Projekt „Zvyšování kvality výuky anglického jazyka na ZŠ“ (2011 – 2013)

Vestavba ZŠ Prosetín (2018 – 2019)

Informace zde

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (2010)

Zkoumavé čtení (1. 4. 2020 – 31. 12. 2022)

"Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR"

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

O naší škole

O naší škole

 

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. Jeho syn se v roce 1788 za dobu čtyř neděl vyučil na hlavní škole v Chrudimi a Pardubicích, kde získal vysvědčení jako zkoušený učitel. Od té doby on zastával v obci funkci učitele.

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834.