ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Projekt „Umět a znát víc – kvalitněji do života II“

Cílem projektu je podpoření vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Prosetín v technických a přírodovědných oborech prostřednictvím doplnění výuky o šest nepovinných předmětů. Schopnost efektivně využívat informační technologie, znalost matematiky, geografie a chemie, schopnost konstruovat spolu se znalostí environmentálních principů hraje v životě člověka významnou roli. Škola je jednou z nejdůležitějších institucí, která by měla tyto schopnosti a dovednosti žáků pomoci si osvojit.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím splnění těchto dílčích cílů:

  • Zvýšení zájmů žáků o technicky zaměřené obory.
  • Praktická stránky výuky.
  • Zlepšení schopností žáků v oblasti s informačními technologiemi.
  • Podpořit propojení znalostí žáků z jednotlivých předmětů do jednoho celku.
  • Podpořit tvůrčí potenciál žáků.
  • Podpořit formování pohledu žáků na důležité hodnoty , vztahu k ochraně přírody a realizaci udržitelného rozvoje.
  • Zlepšení image školy jako moderní vzdělávací instituce.
  • Individuální přístup k rozvoji žáků.
  • Vytvoření metodiky pro výuku nepovinných předmětů umožní tyto materiály využívat i v jiných školských zařízeních.

uvod

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor