ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Projekt „Umět a znát víc – kvalitněji do života II“

Cílem projektu je podpoření vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Prosetín v technických a přírodovědných oborech prostřednictvím doplnění výuky o šest nepovinných předmětů. Schopnost efektivně využívat informační technologie, znalost matematiky, geografie a chemie, schopnost konstruovat spolu se znalostí environmentálních principů hraje v životě člověka významnou roli. Škola je jednou z nejdůležitějších institucí, která by měla tyto schopnosti a dovednosti žáků pomoci si osvojit.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím splnění těchto dílčích cílů:

  • Zvýšení zájmů žáků o technicky zaměřené obory.
  • Praktická stránky výuky.
  • Zlepšení schopností žáků v oblasti s informačními technologiemi.
  • Podpořit propojení znalostí žáků z jednotlivých předmětů do jednoho celku.
  • Podpořit tvůrčí potenciál žáků.
  • Podpořit formování pohledu žáků na důležité hodnoty , vztahu k ochraně přírody a realizaci udržitelného rozvoje.
  • Zlepšení image školy jako moderní vzdělávací instituce.
  • Individuální přístup k rozvoji žáků.
  • Vytvoření metodiky pro výuku nepovinných předmětů umožní tyto materiály využívat i v jiných školských zařízeních.

uvod

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

O naší škole

O naší škole

 

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. Jeho syn se v roce 1788 za dobu čtyř neděl vyučil na hlavní škole v Chrudimi a Pardubicích, kde získal vysvědčení jako zkoušený učitel. Od té doby on zastával v obci funkci učitele.

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834.