ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Anglický jazyk

Červen 2024

Opakování a prohlubování učiva

 • procvičování slovní zásoby 3. ročníku (základní slovesa, čísla 1-20, základní zdvořilostní fráze, školní pomůcky, barvy, hračky, jídlo a potraviny, nábytek a místnosti, oblékání, základní přídavná jména, lidské tělo, rodina)
 • upevňování užitých jazykových prostředků
 • člen neurčitý a základní podstatná jména
 • užití to a toto při označování věcí
 • vazba there is
 • pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen
 • osobní zájmena
 • rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a činnostech
 • vyjádření souhlasu a nesouhlasu (kladná a negativní odpověď)
 • sloveso be v otázce a odpovědi
 • sloveso have got v otázce a odpovědi
 • sloveso like v kladné větě a otázce
 • předložky místa v, napod 
 • přivlastňovací pád (’s)
 • písničky, rytmické říkanky
 • zdokonalování psaní na základě textové a vizuální předlohy
 • rozvoj poslechových, čtenářských a komunikačních dovedností
 • jednoduché rozhovory
 • účast na hrách a činnostech
 • hodnocení a sebehodnocení

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor