ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Anglický jazyk

Květen 2024

Lekce 9: Festivals/Svátky

 • opakování učiva 8. lekce
 • měsíce roku
 • čtení textu o tradičních svátcích a oslavách v Británii
 • významné oslavy a tradiční jídla v České republice
 • doplnění kalendáře vlastními oslavami
 • vyjádření poděkování svým nejbližším
 • čtení textu o různých jídlech tradičně konzumovaných ve významných dnech
 • seznámení s významnými dny ve Velké Británii
 • písničky, říkanky
 • procvičování slovní zásoby 4. ročníku
 • zdokonalování psaní – krátké texty s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
 • rozvoj poslechových, čtenářských a komunikačních dovedností
 • jednoduché rozhovory
 • účast na hrách a činnostech
 • hodnocení a sebehodnocení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor