ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Anglický jazyk

Prosinec 2023

Lekce 4: Are they monkeys?/Jsou to opice?

 • opakování učiva 3. lekce
 • poznávání slovní zásoby z okruhu zvířata (zvířata v zoo, hospodářská zvířata)
 • tvoření krátkých vět popisujících zvířata
 • ukázka klasické hudby znázorňující různá zvířata
 • porovnávání velikosti a věku
 • stupňování přídavných jmen
 • říkanka
 • hospodářská zvířata žijící v různých částech světa
 • dotaz a odpověď na umístění
 • vazba there is/there are
 • předložky místa next to, between, opposite
 • čtení a porozumění jednoduché básni
 • psaní básně podle vzoru
 • čtení a porozumění delšímu textu, komiksovému příběhu
 • porozumění krátkým poslechovým textům
 • jednoduchý rozhovor
 • účast na hrách a činnostech
 • svátky, tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích – Christmas/Vánoce
 • hodnocení a sebehodnocení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
1
30
1
1
3
2 3
1
4
1
5
3
6
3
7
2
8
1
9 10
11
2
12
1
13
1
14 15 16 17
18
2
19
1
20
3
21
4
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor