ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Anglický jazyk

Červen 2022

Opakování a prohlubování učiva

 • procvičování slovní zásoby 4. ročníku (anglická abeceda, číslovky 1 – 100, členové širší rodiny, potraviny, ovoce a zelenina, zvířata v zoo, zvířata na farmách, vlastnosti zvířat, důležité budovy a obchody ve městě, volnočasové aktivity, hodiny, dny v týdnu, měsíce, běžná povolání a nástroje s nimi spojené, typy počasí)
 • upevňování užitých jazykových prostředků
 • dotazy na pojmenování předmětů v angličtině
 • sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla
 • přivlastňovací zájmena jeho, její
 • otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových sloves ve 3.os. j.č.
 • zápor slovesa mít
 • stupňování přídavných jmen
 • stažené formy slovesa být v kladu a v záporu
 • vazba there is/there are
 • otázka a krátká kladná/záporná odpověď k slovesu mít rád
 • předložka pojící se ke dnům v týdnu
 • vyjádření času
 • přítomný čas průběhový
 • písničky, říkanky
 • zdokonalování psaní – krátké texty s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
 • rozvoj poslechových, čtenářských a komunikačních dovedností
 • jednoduché rozhovory
 • účast na hrách a činnostech
 • hodnocení a sebehodnocení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor