ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Matematika

Únor 2024

- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem

- pamětné násobení typu 3 . 180

- pamětné násobení čísel stem a tisícem

- pamětné násobení typu 4 . 1 600 a 6 . 12 000

- pamětné dělení typu 390 : 3

- pamětné dělení typu 1 800 : 3 a 48 000 : 4

- využívání přednosti násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

- řešení řetězců příkladů 

- řešení slovních úloh

- řešení nestandardních úloh ( kombinatorické úlohy, tajenky, rébusy)

- hodnocení a sebehodnocení žáků

- G - převody jednotek délky

- G - kreslení obrázků do  čtvercové sítě podle svislé nebo vodorovné osy

- G - znázorňování os souměrnosti do nakreslených obrázků

- G - pololetní test učiva Co už umím

G - opakování učiva o trojúhelníku

- G - výpočet a znázornění obvodu trojúhelníku

- G - kreslení obrázků z rovinných útvarů

- G - Geometrické divadlo

- G - upevňování návyků správného rýsování

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor