ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Květen 2021

Upevňování gramat. učiva:

a) tvarosloví- ohebné a neohebné slovní druhy                                                               

b) skladba - věta jednoduchá a souvětí (větné vzorce, psaní čárek v souvětí)

c) pravopis - morfologický a syntaktický .

 • Druhy zájmen.

 • Užívání a pravopis tvarů osobních zájmen já, ty a zvratného se.

 • Užívání a pravopis tvarů osobních zájmen on , ona, oni, my, vy.

 • Správné časování sloves, určování mluvnických kategorií.

 • Jednoduchý a složený tvar sloves.

 • Pravopis podstatných jmen vlastních.

 • Literární, komunikační a slohová výchova:

 • Báseň, přednes textu, verš, rým.
 • Základní techniky mluveného projevu (dýchání, hlas, výslovnost), práce s hlasem, hodnocení podle stanovených kritérií.
 • Čtenářské dílny.
 • Sdělování a přijímání informací, práce s klíčovými slovy.
 • Zpráva, e-mail, inzerát.
 • Užití reklamy, manipulativní komunikace.

        

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor