ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Duben 2024

  • Upevňování učiva: a) tvarosloví- přídavná jména a číslovky (druhy, psaní číslovek, poštovní                                                                                    poukázky), určování slovních druhů

                                     b) skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

·                                    c) pravopis - morfologický a syntaktický (shoda podmětu s přísudkem)

  • Pravopis předložek s a z.

  • Upevňování učiva o slovních druzích: spojky (psaní čárek ve větě) a příslovce. 

  • Zájmena - druhy, skloňování osobních zájmen, užití os. zájmena se (7.p. -  sebou, s sebou).

  • Sloh -  oznámení, jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník).

  • Čtení : a) věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)

                  b) literární žánry: báje a pověsti

                  c) čtenářské lekce a dílny (jazykové prostředky, podvojný deník)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor