ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Matematika

Duben 2024

Počítání s desetinnými čísly (U 63-73, PS 21-27)

 • pamětné a písemné sčítání desetinných čísel bez přechodu desítky
 • pamětné a písemné sčítání desetinných čísel s přechodem přes desítku
 • pamětné a písemné odčítání desetinných čísel bez přechodu desítky
 • pamětné a písemné odčítání desetinných čísel s přechodem přes desítku
 • zaokrouhlování desetinných čísel
 • násobení 10, 100, 1 000
 • dělení 10, 100, 1 000
 • výpočty s desetinnými čísly na kalkulátoru

Stavby z krychlí (U 111-113, PS 52)

 • stavění z kostek podle fotografie a obrázku
 • určování pohledů shora, zepředu, zprava u dané stavby
 • zjišťování objemu stavby počtem krychlí; propedeutika výpočtu objemu krychle a kvádru
 • dokreslování souměrné stavby
 • rozvíjení prostorové představivosti
 • řešení nestandardních úloh
 • hodnocení a sebehodnocení žáků

Písemná práce – 3. čtvrtletí

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor