ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Matematika

Červen 2024

Opakování (U 77-81, PS 31-39)

 • porovnávání víceciferných čísel
 • znázorňování víceciferných čísel na číselné ose
 • zaokrouhlování víceciferných čísel
 • doplňování číslic do zápisu čísla
 • řešení rovnic a nerovnic
 • pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferných čísel
 • uspořádání čísel
 • písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferných čísel
 • řešení slovních úloh
 • převody jednotek času, objemu a hmotnosti
 • počítání se zlomky
 • počítání s desetinnými čísly
 • práce s tabulkami
 • řešení nestandardních úloh (problémové úlohy)
 • hodnocení a sebehodnocení žáků

Opakování geometrie (U 114-117, PS 54-56)

 • grafické porovnávání úseček, grafický součet a rozdíl úseček
 • odhad a měření délky úsečky
 • rýsování kolmic, rovnoběžek, různoběžek
 • určování vzájemné polohy kružnic
 • vyznačování pravých úhlů
 • konstrukce různých typů trojúhelník§
 • rozeznávání mnohoúhelníků
 • kompletace rovnoběžníků
 • přiřazování vhodných jednotek délky k číselným údajům
 • převody jednotek délky a jednotek obsahu
 • výpočet obsahu a obvodu jednoduchých mnohoúhelníků
 • práce se souměrnými útvary
 • výpočet povrchu krychle a kvádru
 • řešení slovních úloh
 • práce s kalkulačkou
 • poznávání sítě kvádru
 •  stavby z krachlí
 • řešení nestandardních úloh (problémové úlohy)
 • upevňování návyku správného rýsování
 • hodnocení a sebehodnocení žáků

Závěrečná písemná práce

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor