ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Německý jazyk

Únor 2024

E2 — Meine Familie (Familienmitglieder, Berufe)

  • Upevňování učiva lekce E1.
  • Fonetika: krátké a dlouhé vokály.
  • Gramatika:
  • časování pravidelných sloves a slovesa sein v dalších osobách (+ systematizace časování)
  • přivlastňovací zájmena: mein – meine, dein — deine
  • přídavné jméno v přísudku
  • nepřímý pořádek slov ve větě
  • vazba von — ich bin Freund von …, vazba přivlastňovací — Annas Mutter
  • vazba arbeiten als …
  • Komunikace: představení další osoby (člena rodiny), popis rodinné fotografie, osvojení slovní zásoby,vyprávění krátkého obrázkového příběhu

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor