ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Říjen 2021

Gramatické učivo:

 • obohacování slovní zásoby - žák rozliší způsoby obohacování slovní zásoby, jakým způsobem jednotlivá slova obohatila českou slovní zásobu
 • tvorba slov - žák vyhledá slovo základové, rozliší předponové, příponové a koncovkové tvoření slov
 • přejímání slov - žák rozpozná slova přejatá, seznamuje se s jejich významem a výslovností, nahradí slova přejatá českým výrazem a naopak
 • přejímání slov - žák se seznámí s pravopisem běžně používaných cizích slov, tento pravopis bude ovládat
 • práce se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost - žák vyhledá potřebné informace ve slovníku, ověřuje si původ, pravopis a význam slov
 • opakování pravopisu (vyjmenovaná slova) - žák správně zapíše pravopis nejen vyjmenovaných slov, ale i slov příbuzných, odůvodní pravopis slov, bude ovládat pravopis méně známých tvarů

Komunikace a sloh:

 • diskuse - žák se aktivně zapojí do diskuse, bude vyhledávat informace a argumenty, bude se snažit kultivovaně vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory
 • popis pracovního postupu - žák se seznámí s charakteristikou žánru a užívánými jazykovými prostředky, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti
 • slohová práce: Receptář (popis pracovního postupu - zajímavý recept) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním (vystihne hlavní děj, postavy a jejich charakter, prostředí, vyjádří hlavní myšlenku díla, příběh shrne, bude si klást otázky)
 • jazykové prostředky - žák vyhledá v úryvcích základní jazykové prostředky a pojmenuje je
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sportuj ve škole

sport

Mléko do škol

leko

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor