ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Český jazyk

Červen 2023

Gramatické učivo:

Skladba

 • žák správně graficky zaznačí podřadná souvětí
 • žák určí všechny druhy vedlejších vět, převede větu jednoduchou v souvětí, nahradí větný člen větou vedlejší
 • žák se seznámí s významovými poměry hlavních vět, typickými spojovacími výrazy
 • žák si zopakuje tvaroslovný, lexikální i skladební pravopis
 • závěrečná písemná práce

Komunikace a sloh:

 • vypravování - žák bude nadále prohlubovat znalosti o tomto žánru, o užíváných jazykových prostředcích, použitá slova v textech bude nahrazovat vhodnějšími, uspořádá text podle návaznosti
 • slohová práce:  (vypravování) - žák sestaví text, slohově, gramaticky, věcně správný

Literární výchova:

 • rozbor a porozumění textu - žák bude číst s porozuměním (vystihne hlavní děj, jednoltivé motivy, postavy a jejich charakter, prostředí, vyjádří hlavní myšlenku díla, příběh shrne, bude si klást i obtížnější otázky)
 • jazykové prostředky - žák vyhledá v úryvcích základní jazykové prostředky, tropy a figury, pojmenuje je a vyhledá příklady ve svých textech
 • dílny čtení - žák si nosí do hodin vlastní rozečtenou knihu odpovídající věku, aktivně se zapojuje do dílen čtení, zapisuje postřehy z četby do čtenářského zápisníku
 • vlastní četba - žák vyhledá a zapisuje povinné informace o své četbě
 • test čtenářských dovednosti - ovládání čtenářských strategií

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Mladí Ladí D-DUR

Mladí Ladí D-DUR

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor