ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Zaměstnanci ZŠ

Vedení školy

Ředitelka ZŠ:

Mgr. Jaroslava Matrasová (jmatrasova@zsmsprosetin.cz)  

Zástupkyně ředitelky ZŠ:

Mgr. Ivana Volfová (ivolfova@zsmsprosetin.cz)

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogové:

Mgr. Dana Hrníčková (dhrnickova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Radovan Fajt (rfajt@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Lucie Frišová (lfrisova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Daniela Jedlinská (djedlinska@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Veronika Kavalírová (vkavalirova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Dita Kejíková (dkejikova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Jana Kundrnková (jkudrnkova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, SDB (ondrejmatula@seznam.cz)

Mgr. Ivana Modráčková (imodrackova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Lucie Sokolová (lsokolova@zsmsprosetin.cz) 

Mgr. Ilona Sotonová (isotonova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Roman Urubčík (rurubcik@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Zdeňka Veselá (zvesela@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Eva Vítková (evitkova@zsmsprosetin.cz)

Vychovatelky:

Veronika Marboe (vmarboe@zsmsprosetin.cz)

Lic. Jana Šiklová (jsiklova@zsmsprosetin.cz)

Asistenti pedagoga

Aneta Charvátová (acharvatova@zsmsprosetin.cz)

Petra Krejčová (pkrejcova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Jana Kudrnková (jkudrnkova@zsmsprosetin.cz)

Ilona Pavlasová (ipavlasova@zsmsprosetin.cz)

Vlasta Ročňáková (vrocnakova@zsmsprosetin.cz)

Pavla Šenková (psenkova@zsmsprosetin.cz)

Mgr. Lucie Šiklová (lsiklova@zsmsprosetin.cz)

Ing. Jaroslava Vávrová (jvavrova@zsmsprosetin.cz)

Provozní zaměstnanci

Lenka Zelinková (hospodářka, lzelinkova@zsmsprosetin.cz)

Jiřina Rybenská (uklízečka)

Michaela Uxová (uklízečka)

Vladimír Slavík (školník)

Petra Kropáčková (vedoucí školní kuchyně)

Andrea Čáslavská (kuchařka)

Michaela Štěpánková (pomocná kuchařka)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor