ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ a MŠ Prosetín

Ruský jazyk

Květen 2024

9. lekce - " Tы умеешь готовить? - upevňování učiva - slovní zásoba (еда и питание) , časování sloves - пить и есть, časování sloves I. a II. typu, užití zvratných sloves (časování), slovesné vazby : увлекаться чем, интересоваться чем.

  • Nácvik čtení s porozuměním, jednoduché komunikační situace (v obchodě, restauraci).
  • 10. lekce - " В магазин за покупками "
  • Nová slovní zásoba (barvy, oblečení, obuv, názvy obchodů).
  • Tvoření přídavných jmen - koncovky přídavných jmen j. , mn. č.
  • Osobní zájmena ve 3. p. j. č. 
  • Časování vybraných typů sloves.
  • Nácvik čtení, rozhovory - komunikační situace.
  • Opakování gramatického učiva a témat.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sportuj ve škole

sport

Scio ocenění

Scio ocenění

Zkoumavé čtení

Nová škola o.p.s. - projekt Zkoumavé čtení

Aktivní škola

Aktivní škola

Škola v proměnách času

Podle nejstarší kroniky se vyučovalo v Prosetíně již roku 1784, ale pouze provizorně. Ve svém domku učil Jan Polanský, který uměl trochu číst, psát a počítat. 

V roce 1821 se začalo pomýšlet na stavbu vlastní školy, ale stavba byla oddálena prodejem panství. Do roku 1834 se vyučovalo v čísle popisném 23, které patřilo Františku Holcovi. Teprve 11. června 1833 byl položen základní kámen školní budově, která byla vysvěcena a odevzdána do používání 17. června 1834. Byla postavena jedna učebna a byt o dvou místnostech. Školu navštěvovaly děti z Prosetína, Mokrýšova, Leštinky, Cejřova a Otáňky.

Kvůli velkému počtu žáků se místní školní rada na schůzi 1. června 1913 usnesla, že postaví novou budovu, byl schválen domek obsahující jednu učebnu a byt pro učitele. Stavba nové školy byla povolena na obecním pozemku, výstavba však byla vzhledem k válečným létům pozastavena. 

Dne 22. října 1929 byla provedena kolaudace současné budovy školy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října 1929. Žáci při slavnosti prodávali upomínkové předměty a fotografie nové školní budovy. Do školní pamětní knihy se mohli podepsat všichni návštěvníci. Po slavnostním otevření museli dělníci dokončit na budově nejnutnější dodělávky, nebylo tedy možné v nové škole ihned vyučovat. V budově se začalo učit až 4. prosince 1929. 

 

Stará budova školyNovostavba školyPlán školní budovyUčitelský sbor